Biografier

Aanen Olsen Bergsager


Født: 1808
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1848-50 3. representant Lister og Mandals Amt Kirkesanger og lærer
1851-53 3. representant Lister og Mandals Amt Kirkesanger og lærer, gaardbruker
1854-56 2. representant Lister og Mandals Amt Kirkesanger og lærer, gaardbruker
1857-58 2. representant Lister og Mandals Amt Kirkesanger og lærer, gaardbruker
1859-61 2. representant Lister og Mandals Amt Kirkesanger og lærer, gaardbruker
1862-64 3. representant Lister og Mandals Amt Kirkesanger og lærer, gaardbruker
1868-70 3. representant Lister og Mandals Amt Gaardbruker
1871-73 2. representant Lister og Mandal amt Gaardbruker