Biografier

Christopher Anker Bergh


Født: 1764
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 4. representant Christiania Generalauditør