Biografier

Olav Bergersen


Født: 02.07.1880
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 2. suppleant Trondhjem og Levanger Kaptein i marinen Høyre
1931-33 3. representant Trondhjem og Levanger Kaptein i marinen Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Næringskomite nr.1
Medlem i 1928.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Gikk ut for Darre-Jenssen 28.01.1928.

1931-33 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen

Personalia:

Født 02.07.1880, Bromstad i Strinda.
Sønn av overrettsassessor i Trondheim Bernhard Konrad Bergersen (1847-1927) og Marie Magdalene Selmer (1849-1938).

Utdanning og yrke:

Student - Norske sjøfolks innsats i den dansk-norske fellesflåte (med støtte av Sjøkadetkorpsets fond, av Det videnskapelige forskningsfond og av Trondhjems Sparebank)
Dispasjøreksamen (1921)

Sjøoffiser (1901)
Premierløytnant (1904)
Fung. Kanonkontrollør - Marinen (1911-1915) (da bosatt på Horten)
Kaptein (1912)
Sjef - Skadeavdelingen ved Trondhjems Forsikringsselskab (1919-1945) (trådte tilbake med særskilt pensjon fra 1. mai 1945 for helt å kunne arbeide videre med det nedenfor nevnte historiske arbeide)
Kommandørkaptein - Marinens overgangsetat (1934) (fra 1. nov. 1934)
Sjef - Trøndelag sjøforsvarsavsnitt under nøytralitetsvakten (1939-1940)
Sjef - Marinekommando Trøndelag med kommandørs grad (1945) (fra 1. mai 1945, avskjed 1. aug. s. å)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Horten formannskap
1913-1915 medlem Horten formannskap
1925-28 medlem Trondheim formannskap
1928-31 medlem Trondheim formannskap
1931-34 medlem Trondheim bystyre
1934-37 medlem Trondheim bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Rådet for Sjøfartsmuseet, Oslo
Medlem - Styret for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (fra 1928)
Formann - Hovedstyret for Trøndelagsutstillingen (1930)
Medlem - Katedralskolens forstanderskap (1934-1938)

Verv i partier:

Formann - Trondheims Unge Høire (1922-1927)
Medlem - Høires Centralstyre (1926-1931)
Formann - Høyreforeningen, Trondheim (1927-1930)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret for Den historiske forening, Trondheim
Formann - Trondhjems Sjømannsforening (1923-1926)
Medlem - Videnskapsselskapet, Trondheim (fra 1938)

Andre administrative verv:

Ordfører - Styret for flere rederier og industrielle bedrifter
Ordfører - Representantskapet for Nordenfjeldske Kreditbank (fra 1931)

Litteratur:

Art. forf. - En rekke faglige artikler og holdt mange foredrag om sjømilitære og politiske emner
Utga - Verket "Viceadmiral Tordenskiold" (1925)

Diverse:

Slektskap: Han er datterdattersønn av Eidsvollsmannen amtmann H. M. Krohg (Lindstøl s. 515).
Okkupasjonen: Tatt første gang 9. mars 1942 som gissel og satt på Falstad i 3 måneder, ble så igjen tatt som gissel 7. okt. 1942 og satt 2 mndr. på Falstad. 19. febr. 1943 flyktet han med sin hustru til Sverige over Halden og ble etter 1 års opphold der kalt over til England, hvor han tjenestgjorde ved Admiralstaben.