Biografier

Christian Frederik Berg


Født: 06.11.1833
Død: 16.08.1908
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1871-73 3. suppleant Søndre Trondhjems Amt Gaardbruker og handelsmand
1874-78 4. representant Søndre Throndhjems Amt Gaardbruker og handelsmand
1880-82 1. representant Søndre Trondhjems Amt Lensmand, postaapner og dampskibsekspeditør