Biografier

Harald Sigvard Bakke


Født: 30.06.1882
Død: 11.02.1963
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 3. representant Fredrikshald, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Lektor Høyre
1928-30 4. representant Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Lektor Høyre
1931-33 3. representant Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Lektor Høyre
1934-36 2. representant Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Lektor Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Formann i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1928-30 Formann i Protokollkomiteen
1931-33 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Formann i Protokollkomiteen
1934-36 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Trådte inn for Erling Johansen i 1936. Erstattet av Negaard 03.07.-09.07.1936.

Medlem i Sosialkomiteen
Ble overført til kirke- og skolekomiteen i 1936, Wright trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
1934-36 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Sekretær i Fullmaktskomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Deputert - De interparlamentariske konferanser, Bukarest, 1931.
Deputert - De interparlamentariske konferanser, Genéve, 1932.
Deputert - De interparlamentariske konferanser, Budapest, 1936.

Personalia:

Født 30.06.1882, Halden.
Sønn av gårdbruker Johan Edvard Bakke (1852-1930) og Tilla Bolette Nordby (1857-1932).

Utdanning og yrke:

Student - Fredrikshalds skole (1902)
Ped. eks. (1911)
Cand. philol. (1912)
Studiereise - Med stipendium, England og Frankrike (1920) (også foretatt reiser i disse land, Tyskland, Belgia og Schweiz)

Rektor - Hegdehaugen skole (rektor under okkupasjonen)
Lærer - Fortsettelsesskole (1904-1905)
Lærer - Amtsskole (1905-1906)
Bestyrer - Randsfjord private middelskole (1906-1907)
Lærer - Sandnes middelskole (1907-1912)
Lærer - Storms skole, Stavanger (1912-1913)
Adjunkt og lektor - Haldens skole (1913-1934)
Timelærer - 1. divisjons befalsskole (fra 1924)
Lektor - Oslo kommunale skoler med gymnasium (Foss skole) (fra 1934)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Halden formannskap
1919-22 medlem Halden formannskap
1922-25 medlem Halden formannskap
1925-28 medlem Halden formannskap
1928-31 medlem Halden formannskap
1931-34 medlem Halden formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Elektrisitetsverkets styre, Halden (med flere kommunale verv)
Medlem - Komiteen om Statens revisjonsvesen av 1935
Medlem - Skolestyret, Halden (1919-1925)
Varamann - Riksrevisjonen (fra 1932)

Verv i partier:

Formann - Høyreforeningen, Halden (1915-1934)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Lærersambandet m. m. (medlem under okkupasjonen m.m. og ble suspendert fra sin lektorstilling i 1945)
Formann - Riksmålsforeningen, Sandnes
Formann - Riksmålsforeningen, Halden
Formann - Riksmålsforeningen, Oslo
Viseformann - Riksmaalsforbundet (1938)
Formann - Riksmaalsforbundet (1939)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for "Smaalenenes Amtstidende"

Litteratur:

Utga - "Jacob Nicolai Wilse, en kulturhelt" (1912)
Utga - "Idd herred, en grensebygds historie" (1915)
Utga - "E. Sem, et forretningsjubileum" (1932)
Utga - "Fredrikshalds Sparebank gjennem 100 år" (1935)