Biografier

Arne Johan Hansen Bakke


Født: 17.09.1880
Død: 09.12.1958
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Hordaland fylke Landhandler, fisker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Landbrukskomiteen
Møtte for Mohr 01.06.-30.06.1922, fra 27.06 og ut sesjonen i 1923 og 28.04.-31.05.1924.

Personalia:

Født 17.09.1880, Bakke i Sund.
Sønn av gårdbruker og nordlandsskipper, senere handelsmann i Glesvær Hans Guldbrandsen Bakke (1854-1925) og Kari Jansdatter Steinsland (1854-1930).

Utdanning og yrke:

Student - Framnes ungdomsskole (1879-1880)
Student - Romslos handelsskole, Bergen (1899)

Arbeidet - Farens forretning
Fiskeskipper (1905-1911)
Overtok - Farens forretning (1908)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 varaordfører Sund herredsstyre
1919-22 ordfører Sund herredsstyre
1922-25 ordfører Sund herredsstyre
1928-31 ordfører Sund herredsstyre

Offentlige verv:

Varamann - Fiskerforsikringens ankenemnd (fra 1925)
Medlem - Fylkesskattestyret, Hordaland (1931-1943)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret for Stor- og Vårsildsnurpernes forening, Hordaland-Bergen, Sogn og Fjordane (fra 1931)
Formann - Styret for Stor- og Vårsildlaget (1931-1932)
Formann - Styret for Hordaland Brisling- og Småsildfiskarlag (1935-1946)
Formann - Styret for Brislingfiskernes Landslag (1937-1945)