Biografier

Sigurd Astrup


Født: 06.08.1873
Død: 10.08.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 3. representant Oslo Grosserer Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av trustloven.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av statsstøtte til Aust-Agder elektrisitetsverk.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen

Personalia:

Født 06.08.1873, Oslo.
Sønn av stadshauptmann, grosserer Harald Astrup (1831-1914) og Johanne Emilie Smith (1836-1915).

Utdanning og yrke:

Student - Gjertsens skole
Student - Privat handelsskole (1891-1892)
Student - Merkantil utdannelse, England og Belgia (1892-1893)

Kontorsjef - Astrup & Smith (1895)
Medinnehaver - Astrup & Søn (1907-1914)
Eneinnehaver - Astrup & Søn (fra 1914)

Offentlige verv:

Formann - De departementale kobberkomiteer av 1918
Medlem - Rio-Tinto-komiteen av 1919
Formann - Statens metalsentral
Medlem - Utvalget om Utenriksdepartementets arbeidsordning av 1927
Medlem - Nabolandsnevnden av 1934
Delegert - Til en rekke skandinaviske handelsmøter
Viseordfører - 50-mannsutvalgets komite (viseordfører nesten alle år)
Formann - 50-mannsutvalgets komite (formann nesten alle år)
Medlem - Ankenevnden for krigskonjunkturskattt (1918-1920)
Medlem - 50-mannsutvalget (1921-1942)
Medlem - Det handelspolitiske kriseråd (1934-1940)
Medlem - Det handelspolitiske kriseråds arbeidsutvalg (1934-1940)
Delegert - Til den 13. internasjonale handelskonferanse i Rio de Janeiro (1937)
Medlem - En depart. nevnd om kredittopplag-bestemmelser (1938-1940)
Medlem - Aspirantnevnden (1939-1940)
Medlem - 50-mannsutvalget (1945-1946)

Verv i organisasjoner:

Formann - Selskapet Kunstindustrimuseets Venner
Medlem - Styret for Kristiania Handelsstands Forening (1916-1920)
Viseformann - Styret for Kristiania Handelsstands Forening (1919-1920)
Medlem - Styret for Kunstindustrimuseets Venner (1919-1948)
Formann - Norske Selskabs direksjon (1920-1930)
Formann - Styre for Norges Standardiserings-Forbund (1924-1934)
Formann - Representantskapet Norges Standardiserings-Forbund (1924-1934)
Formann - Norges Handelsstands Forbund (1930-1936)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for Norges Handels- og Sjøfartstidende (1917-1933)
Medlem - Representantskapet for Christiania Søforsikringsselskab (1918-1929)
Viseordfører - Representantskapet for Christiania Søforsikringsselskab (1921-1929)
Medlem - Kontrollkomiteen for Oslo Sparebank (1922-1924)
Medlem - Forstanderskapet for Oslo Sparebank (1922-1926)
Medlem - Den store direksjonen i Den norske Creditbank (1922-1926)
Medlem - Representantskapet for Den Norske Amerikalinje (fra 1926)
Medlem - Representantskapet for Den norske Creditbank (1926-1928)
Medlem - Styret for Den norske Creditbank (1928-1944)
Medlem - Styret for "Storebrand" (1931-1946)
Medlem - Styret for "Idun" (1931-1946)
Nestformann - Den norske Creditbank (1932-1944)
Formann - Styret for Christiania Søforsikringsselskab (1932-1944)
Nestformann - Styret for "Storebrand" (1932-1946)
Nestformann - Styret for "Idun" (1932-1946)
Viseordfører - Representantskapet for Den Norske Amerikalinje (fra 1941)

Diverse:

Slektskap: Om representantene av hans slekt, H. R. Astrup og N. Astrup, se Lindstøl s. 49-50. Hans svoger er nedennevnte P. A. Morell.