Biografier

Ole Rasmussen Apeness


Født: 1765
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 3. representant Jarlsbergs Grevskap Gaardbruker, lensmand