Biografier

Peder Paulsen Anzjøn


Født: 1806
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1842-44 3. representant Søndre Trondhjems Amt Lensmand, gaardbruker