Biografier

Lorentz Angell


Født: 1778
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Christianssund og Molde Res.kap
1833-35 4. representant Throndhjem Res.kap