Biografier

Nicolai Andresen


Født: 1771
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1818-20 1. suppleant Christiania Grosserer og bankmann
1824-26 1. representant Christiania Kjøbmand