Biografier

Carl Ferdinand Andresen


Født: 1824
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1871-73 1. representant Kongsberg Adm.dir
1880-82 1. suppleant Kongsberg Adm.dir