Biografier

Peder Andersen


Født: 1813
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1868-70 2. representant Tromsø Amt Lærer, gaardbruker
1871-73 2. representant Tromsø Amt Lærer, gaardbruker