Biografier

Paul Andreas Jetmundsen Aklestad


Født: 18.12.1837
Død: 21.05.1924
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1889-91 2. representant Romsdals Amt Gaardbruger Venstre
1892-94 2. representant Romsdals Amt Gaardbruger Venstre
1895-97 3. representant Romsdals Amt Gaardbruger Venstre
1898-00 2. representant Romsdals Amt Gaardbruger Venstre
1900-03 3. representant Romsdals Amt Gaardbruger Venstre
1904-06 2. representant Romsdals Amt Gaardbruger Venstre
1907-09 1. representant 1. Søndre Søndmør Gaardbruger Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1889-91 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1892-94 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1895-97 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1898-00 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1900-03 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1904-06 Formann i Gage- og pensionskomiteen
1907-09 Formann i Gage- og pensionskomiteen

Personalia:

Født 18.12.1837, Aklestad i Hjørundfjord.
Sønn av Ingebrigtsen Aklestad og Lorense Olsdatter.

Utdanning og yrke:

Lærerutdannet - Et kort kursus hos kirkesanger L. Strømme i Ørskog

Kommunekasserer - Hjørundfjord
Amtsrevisor
Skolelærer - Hjørundfjord (1854-1861)
Gaardbruker - Kvistad (fra 1861)
Gaardbruker - Aklestad (1872-1909) (overtok farsgården, overdrog den til sønnen i 1909)
Hjælpevaksinatør (1876-1906)
Direktør - Sparebanken, Hjørundfjord (1880-1888)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Hjørundfjord herredsstyre
1901-04 medlem Hjørundfjord herredsstyre
1904-07 medlem Hjørundfjord herredsstyre
1907-10 medlem Hjørundfjord herredsstyre
1866-1898 medlem Hjørundfjord herredsstyre
Ukjent periode ordfører Hjørundfjord herredsstyre (i 30 aar)

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Romdal.

Offentlige verv:

Valgmand - (1868-1903)
Forlikskommissær - Hjørundfjord (1880-1895)