Biografier

Lars Johannesen Aga


Født: 1800
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1842-44 4. representant Søndre Bergenhus Amt Lensmand, gaardbruker
1845-47 2. representant Søndre Bergenhus Amt Lensmand, gaardbruker