Biografier

Johannes Pedersen Aga


Født: 1767
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1818-20 2. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker og forlikskommisær
1824-26 2. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker, lensmann, forlikskommisær