Biografier

Rasmus Sivertsen Aarflot


Født: 1792
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1824-26 2. representant Romsdals Amt Boktrykker, lensmann, postaapner
1827-29 3. representant Romsdals Amt Boktrykker, lensmann, postaapner, veiinspektør
1833-35 4. representant Romsdals Amt Boktrykker, veiispektør
1839-41 2. representant Romsdals Amt Boktrykker. lensmand, postaapner, redaktør
1845-47 4. representant Romsdals Amt Boktrykker, lensmand, redaktør