Biografier

Jørgen Aall


Født: 1771
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Skien og Porsgrund Stadskaptein
Riksforsamlingen 1814 1. representant Porsgrund Grosserer, stadskaptein
1815-17 1. representant Skien og Porsgrund Stadskaptein