Biografier

Berner August Berntsen Skeibrok


Født: 02.01.1882
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 4. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Høyre
1934-36 3. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Høyre
1937-45 4. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Landbrukskomiteen
1934-36 Medlem i Landbrukskomiteen
1937-45 Medlem i Landbrukskomiteen

Personalia:

Født 02.01.1882, Skeibrok i Lista.
Sønn av gårdbruker Bernt Mathias Oseassen Skeibrok (1853-1933) og Anne Severine Hansen (1855-1944).

Utdanning og yrke:

Elev - Kystartilleriets underoffisersskole i Kristiansand (1900-1901)

Drev - Egen forretning i Brooklyn (1907-1912)
Gårdbruker - Kjørrefjord i Lista (fra 1912)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1916 medlem Lista herredsstyre
Fra 1919 medlem Lista formannskap
1925-28 ordfører Lista herredsstyre
1928-31 ordfører Lista herredsstyre
1948-1948 ordfører Lista herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Lista
Medlem - Lista lignings- og overligningsnemnd
M. fl. - Kommunale tillitsverv, Lista

Andre administrative verv:

Formann - Vanse Sparebanks tilsynsutvalg