Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2017
PartiFylke Valgliste for Kristelig Folkeparti i Rogaland
Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Nordting Norges kommunistiske parti Norgespartiet Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Verdipartiet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Olaug V. Bollestad Sykepl./St.repr. Gjesdal
2 Geir Sigbjørn Toskedal Rektor/St.repr. Karmøy
3 Marie Ljones Brekke Lærer Stavanger
4 Olaus Trygve Bjuland Student
5 Per Kåre Foss Sjefingeniør IT Sola
6 Oddny Helen Turøy Lærer Sandnes
7 Henrik Halleland Bonde/Ordfører Finnøy
8 Anne Kristin Bruns Barnevernspedag. Stavanger
9 Jonas Andersen Sayed Student Sokndal
10 Tom Landås Dgl. leder i Dnk Haugesund
11 Gunn-Marit Lygre Psyk. sykepl. Tysvær
12 Jan Gunnar Mattingsdal Ingeniør
13 Unni Sirevåg Lende Barnehagestyrer Time
14 Dag Inge Aarhus Kommunikasjons dir. Karmøy
15 Tone Tvedt Nybø Lærer Randaberg
16 Ole Olsen Daglig leder Kvitsøy
17 Håkon Helgøy Næringsdrivende Hjelmeland
18 Astrid Norland Landskapsarkitekt Strand
19 Torbjørn Hovland Sjeksjonsleder Klepp
20 Solveig Ege Tengesdal Adm.dir/Fylk.Ord Eigersund