Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2017
PartiFylke Valgliste for Helsepartiet i Hordaland
Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Nordting Norges kommunistiske parti Norgespartiet Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Verdipartiet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 May-Lisbeth Berg Knutsen Hjelpepleier Voss
2 Anne Marie Bringsli Lærling Voss
3 Gunnar Nagell Andresen IT-konsulent Bergen
4 Gerd Tove Orvedal Sykepleier Bergen
5 Linda Evy Wågan Adjunkt Bergen
6 Anja ken Skaathun Eiendomsmegler Bergen
7 Kirsten Børretzen Trygdet Os
8 Lene Christine Sundfær Haug Politisk rådgiver Oslo
9 Per Inge Eithun Sveiser Stord
10 Gjøril Songvoll Operasanger Særum
11 Jeanette Røneid Bame-og ungd.arb. Voss
12 Lise Katrine Askvik Journalist Skedsmo
13 Kjetil Bragstad Student Oslo
14 Anita Borgvang Fysioterapeut Skedsmo
15 Turid Tomassen Helgesen Sykepleier Ålesund
16 Malin Nuth Waggestad-Stoa Student Nøtterøy
17 Steinar Jespersen Tømrer Etne
18 Gro Fosse Hjemmehjelper Voss
19 Benedicte Stølen Trygdet Sveio