Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2017
PartiFylke Valgliste for Piratpartiet i Akershus
Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Nordting Norges kommunistiske parti Norgespartiet Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Verdipartiet Akershus Aust-Agder Finnmark Hordaland Nordland Nord-Trøndelag Oslo Rogaland Sør-Trøndelag Vest-Agder Vestfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Øyvind Eikrem Trondheim
2 Gro Ladegård Nesodden
3 Thomas Askjellerud Vestby
4 Morten Weea Bærum
5 Rune Slettebakken Eidsvoll
6 Gorm Hanssen Trondheim
7 Davor Poljcic Trondheim
8 Daniel Bjerkeli Ås
9 Sverre Kristoffer Lode Eldøy Bærum
10 Svein Mork Dahl Arendal
11 Tale Mathilde H. Østrådal Kristiansand
12 Kenneth Polden Trondheim
13 Leif Attila Nedrebø Vold Vefsn
14 Tia Emilie Kleve Malfang Ås
15 Andreas Stormdrake Sørum
16 Anders Kleppe Bergen
17 Eva Anita Krogstad Melhus
18 Gunn Staven Trondheim
19 Kåre Edgard Valseth Midtre Gauldal
20 Erlend Hofstad Langseth Trondheim
21 Lars Stormo Anshus Midtre Gauldal
22 Inger Staven Trondheim