Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2017
PartiFylke Valgliste for Senterpartiet i Rogaland
Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Nordting Norges kommunistiske parti Norgespartiet Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Verdipartiet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Geir Pollestad Stortingsrepresentan Time
2 Hanne Marte Vatnaland Lærer Gjesdal
3 Arne Bergsvåg Bonde Vindafjord
4 Sofie Margrethe Selvikvåg Helsesøster Sandnes
5 Asbjørn Birkeland Ordfører Sauda
6 Kjetil Slettebø Selger Bjerkreim
7 Dagny Sunnanå Hausken Ordfører Rennesøy
8 Tone Ravnås Museumsbonde Randaberg
9 Tor Asle Grønningen Bonde Karmøy
10 Ruth Evy Berglyd Adjunkt Eigersund
11 Bjarne Kvadsheim Politiker Stavanger
12 Sandra Christin B. Skarholm Salgsmedarb. Haugesund
13 Ingve Berntsen Bonde
14 Anne Marie Joa Undervisningssjef Sola
15 Kjell Andreas Heskestad Bonde Lund
16 Wenche Lindtner Ass. kirkeverge Karmøy
17 Roar Lima Grødeland Bonde Klepp
18 Gerd Helen Bø Ordfører Suldal
19 Kjersti Tau Strand Sivilingeniør Strand
20 Bjarne Undheim Bonde Time