Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2017
PartiFylke Valgliste for Rødt i Oslo
Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Nordting Norges kommunistiske parti Norgespartiet Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Verdipartiet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Bjørnar Moxnes Bydel Nordstrand
2 Seher Aydar Bydel Gamle Oslo
3 Mari Eifring Bydel Grünerløkka
4 Markus Hansen Bydel Grünerløkka
5 Maren Rismyhr Bydel Grorud
6 Rameen Najam Sheikh Bydel Søndre
7 Arne Rolijordet Bydel Alna
8 Benedikte Pryneid Hansen Bydel Gamle Oslo
9 Munazza Butt Bydel Sagene
10 Olaf Svorstøl Bydel Gamle Oslo
11 Åshild Lappegård Lahn Bydel Grünerløkka
12 Morten Svendsen Bydel Bjerke
13 Victoria Rweikiza Bydel Grorud
14 Carlos Rodriguez Bydel Stovner
15 Linn-Elise Øhn Mehlen Bydel Vestre Aker
16 Trude Koksvik Nilsen Bydel Søndre
17 Ragnar Leine Bydel Grünerløkka
18 Jorunn Folkvord Bydel Gamle Oslo
19 Lars Morten Johnsen Bydel Sagene
20 Gunn Pound Bydel Stovner
21 Stig Berntsen Bydel Gamle Oslo
22 Mari Rise Knutsen Bydel Grorud
23 Boye Ullmann Bydel St. Hanshaugen
24 Janne Lisesdatter Håkonsen Bydel Gamle Oslo
25 Erling Folkvord Bydel Gamle Oslo