Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2017
PartiFylke Valgliste for Rødt i Akershus
Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Nordting Norges kommunistiske parti Norgespartiet Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Verdipartiet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Silje Josten Kjosbakken Sørum
2 Tobias Langås Handeland Asker
3 Ingrid Juliana Wishman Bærum
4 Anders Korslund Erikstad Ullensaker
5 Christine Tetlie Nesodden
6 Marcus Mauricio Knudsen Nesodden
7 Vibeke Eiret Ski
8 Atle Skift Nittedal
9 Teresa Latorre Bærum
10 Stener Vogt Asker
11 Gunn Frisholm Ullensaker
12 Petter Helstad Torp Skedsmo
13 Millie Linnéa Natalia Killi Bærum
14 Bjørn A. Larsen Bærum
15 Tone Torgersen Asker
16 Jan Helge Francesco Olsen Lørenskog
17 Lill Kvaksrud Ullensaker
18 Tore B. Kristiansen Ski
19 Kjersti Ericsson Bærum
20 Eivind Kråbøl Grønning Ullensaker
21 Herman Linde Nittedal
22 Joachim Espe Ås
23 Egil Ramdal Eidsvoll