Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2017
PartiFylke Valgliste for Kystpartiet i Rogaland
Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Nordting Norges kommunistiske parti Norgespartiet Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Verdipartiet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Wenche I. Sola Rådgivar Stavanger
2 Harry Elvin Halleland Driftsleiar Haugesund
3 Erling Martin Skåtøy Fiskeskipper Eigersund
4 Odd Einar Svendsen IT ansvl./Miljøarb. Tysvær
5 Dag Eigil Rusnes Lekt./Cand. Ph. Stavanger
6 Jan-Henrik Glesaaen Teigen Data ingeniør Sandnes
7 Johan Henrik Lilleheim Kom./Marinen Stavanger
8 Magnus Klepp Dagleg leiar Klepp
9 Arvid Gimre Dagleg leiar Sola
10 Rune Skretting Racine Homøopraktikar Klepp
11 Leiv Kristian Økland Dagleg leiar Karmøy
12 Per Svendsen Sjåfør Klepp
13 Bjørn Nøstvold FU-Arbeidsleiar Sola
14 Arvid Otto Sildenskiold Mørch Sjøkaptain Karmøy
15 Rebecca Furumo Heimeverande Haugesund
16 Per Oddvar Glesnes Forpleiningsleiar Karmøy
17 Steinar Bastesen Fiskerikyndig Brønnøysund
18 Birger Torbjørn Sørhus Bonde Vindafjord
19 Erling Enerstvedt Hansen Røyrlegger Haugesund
20 Michael Klepp Tømmermann Klepp