Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2017
PartiFylke Valgliste for Pensjonistpartiet i Akershus
Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Nordting Norges kommunistiske parti Norgespartiet Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Verdipartiet Akershus Aust-Agder Hedmark Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sør-Trøndelag Vest-Agder Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Ragnar Dahl Frogn
2 Britt Hege Monsen Vestlie Nannestad
3 Birger Meinhardt Eidsvoll
4 Alf Christian Aadahl Ski
5 Reidun Peters Ski
6 Kjell Ole Heggland Bærum
7 Bente Blomgraff Asker
8 Hugo Enrique Aurdal Eidsvoll
9 Atle Teddy Sorlie (Sørlie) Ski
10 Leif Wikstad Nannestad
11 Ola Øygard Ski
12 Frank Jøsendal Asker
13 Egidija Nilsen Skedsmo
14 Sigmund Idar Nylund Asker
15 Petter Engebretsen Eidsvoll
16 Knut Erik Christophersen Asker
17 Bernhard Christian Jenssen Bærum
18 Erik Henni Skedsmo
19 Odd Øfstaas Nittedal
20 Gunnar B. Vegsgaard Ski
21 Tønnes N. Tønnesen Ski
22 Bjørn Vyrmo Nittedal
23 Ole Kristian Fiksdal Nittedal