Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2015
PartiFylke Valgliste for Høyre i Akershus
Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene i Oslo Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Norges kommunistiske parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista /Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Anette M. Solli Bærum
2 Gunnar Melgaard Oppegård
3 Lise Hagen Rebbestad Skedsmo
4 Sebastian Næss Langaas Bærum
5 Ketil Nordengen Ullensaker
6 Trine-Lise Østlund Blime Lørenskog
7 Øyvind Rideng Bærum
8 Tone Blixøen Yrvum Vestby
9 Jon Schøning Lie Skedsmo
10 Kirsti Birkeland Frogn
11 Kirsti Kierulf Asker
12 Hallstein Flesland Fet
13 Gunnar Helge Wiik Ski
14 Inger-Marit Øymo Asker
15 Amit Ighani Rælingen
16 Synnøve Kongsrud Oppegård
17 Christian Bendz Nannestad
18 Karin Ulvestad Adolfsen Vestby
19 Dag Egil Strømme Bærum
20 Gaute Arvid Kandal Hoel Ski
21 Jan Olsen Bærum
22 Lars Berge Ullensaker
23 Erik Adland Nesodden
24 Cathrine Jensen Asker
25 Bjørn M. Bjerke Sørum
26 Bente Moen Torgersen Skedsmo
27 Nils Holm Asker
28 Dag Ivar Winding-Sørensen Sørum
29 Mette Øverbye Adland Nesodden
30 Sverre Conradi Bærum
31 Merete Hultin Von der Fehr Nes
32 Melissa Kristiansen Oppegård
33 Sverre Bråthen Bærum
34 Eve Munthe-Kaas Ullensaker
35 Egil A. Ørbeck Ås
36 Trond Hantveit Bærum
37 Anne-Turid Steinsvik Ullensaker
38 Sverre Strand Teigen Ås
39 Tor Nakstad Skedsmo
40 Jan Ove Rikheim Ås
41 Gunnar Fredrik Aasgaard Skedsmo
42 Kjetil Bakke Bærum
43 Roger Loen Ski
44 Haakon K. Veum Bærum
45 Steinar Ørum Ullensaker
46 John A. Ødbehr Vestby
47 Thore Vestby Frogn
48 Georg Stub Ski
49 Tore Haugen Oppegård