Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2015
PartiFylke Valgliste for Senterpartiet i Akershus
Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene i Oslo Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Norges kommunistiske parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista /Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Morten Vollset Gruppeleder Ås
2 Eline Oserud Student Ullensaker
3 Ole Asbjørn Ness Journalist Bærum
4 Hege Andresen Sykepleier Sørum
5 Hans Fredrik Aaby Rørlegger Asker
6 Marianne Røed Jurist Ås
7 Ole Kristian Kaurstad Daglig leder Nes
8 Anne Guro Bjørnstad Syversen F.kons Aurskog-Høland
9 Hans Kristian Raanaas Bonde Frogn
10 Unni Degrum Pensjonist Enebakk
11 Odd-Einar Hjortnæs Bonde Asker
12 Ann-Kristin Fiskerud Foredragsh. Skedsmo
13 Thor Christian Grosås Sivilingeniør Fet
14 Martha Tærud Student Nannestad
15 Lars Egil Berg Tollo.insp Ullensaker
16 Mina Mjærum Johansen Organisasjonssjef Ski
17 Anders Klaseie Bonde Eidsvoll
18 Liv Monica Stubholt Advokat Lørenskog
19 Kjell Dehli Selvst.nær Enebakk
20 Ida Eliseussen Førskolel. Nittedal
21 Paul Johan Moltzau Offiser Hurdal
22 Ellen Klynderud Pensjonist Frogn
23 Ole Morten Geving Direktør Vestby
24 Anne Thori Kogstad Pensjonist Gjerdrum
25 Cathrine Strindin Amundsen Politisk rådgiver Fet
26 Erlend Grimstad Advokat Skedsmo
27 Janne Sukka Prest Sørum
28 Christian Anton Smedshaug Daglig leder Bærum
29 Eirin Holm Løvstad Student Nesodden
30 Guri Størvold Komm.rådgiver Asker
31 Hans Otto Tomter Krafttrader Rælingen
32 Karin Gulbrandsen Pensj. Aurskog-Høland
33 Sonya Ayara Vernepleier Frogn
34 Ivar Egeberg Konsulent Sørum
35 Inger Betsy Torp Adm.sekr Lørenskog
36 Ingeborg Støverud Beitnes Bonde Ullensaker
37 Anders Eidsvaag Graven Øk./it.driftsansv Ski
38 Marit Kristin Reistad Lærer Nittedal
39 Terje Teslo Bonde Eidsvoll
40 Elin Marie Haga Stabbetorp Rådgiver Nes
41 Lars Henrik Sundby Selger Aurskog-Høland
42 Sigrid Hjørnegård Direktør Ås
43 Harald Stokstad Logoped Sørum
44 Eva Holo Kostveit Pensjonist Bærum
45 Martin Johnsbråten Regnsk.kons Eidsvoll
46 Tor Anders Østby Elektriker/vaktm. Ski
47 Anne-Line Kjos Sollie Sykepleier Ullensaker
48 Johan J. Jakobsen Pensjonist Bærum
49 Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim Seniorrådg. Enebakk