Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2015
PartiFylke Valgliste for Rødt i Akershus
Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene i Oslo Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Norges kommunistiske parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista /Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Millie L. N. Killi Bærum
2 Petter Helstad Torp Skedsmo
3 Hanne A. Høiås Nittedal
4 Vinjar Moen Oppegård
5 Teresa Latorre Bærum
6 Bård Kjetil Dahl Asker
7 Rønnaug Stensrud Nesodden
8 Odd Klunderud Ski
9 Lill Kvaksrud Ullensaker
10 Joachim Espe Ås
11 Bjørn A. Larsen Bærum
12 Kjellaug Myhre Nesodden
13 Tone Torgersen Asker
14 Petter Martin Lerdahl Rælingen
15 Herman Johan Linde Nittedal
16 Unn Vibeke Eiret Ski
17 Eivind Reiersen Nesodden
18 Kari-Sofie Jenssen Lørenskog
19 Asbjørn Paulsen Nittedal
20 Anne Grete Lieng Asker
21 Efthimios Karantonis Nesodden
22 Egil Ramdal Eidsvoll
23 Kjetil Grønvold Bærum