Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2015
PartiFylke Valgliste for Venstre i Akershus
Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene i Oslo Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Norges kommunistiske parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista /Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Solveig Schytz Ås
2 Eirik Trygve Bøe Bærum
3 Tord Hustveit Eidsvoll
4 Njål Vikdal Asker
5 Åse Birgitte Skjærli Nes
6 Lars Peder Nordbakken Gjerdrum
7 Camilla Hille Ski
8 Hulda Tronstad Bærum
9 Tiril Eid Barland Bærum
10 Erik Lundeby Frogn
11 Ole Andreas Lilloe-Olsen Bærum
12 Inger Johanne Bjørnstad Oppegård
13 Boye Bjerkholt Skedsmo
14 Ingvild Tautra Vevatne Asker
15 Stein Vegard Leidal Ullensaker
16 Edvard Værland Bærum
17 Turid Bergene Dahlman Bærum
18 Truls Enger Nesodden
19 Karl-Oskar Nicolaisen Ullensaker
20 Jan Bakke Vestby
21 Jakob Bronebakk Bærum
22 Torild Jørgensen Lørenskog
23 Jonas Tautra Vevatne Asker
24 Rizwan Waqar Rælingen
25 Bjørn Ivar Gran Lørenskog
26 Anne Gamme Oppegård
27 Øystein Goksøyr Bærum
28 Ståle Buraas Hurdal
29 Jorunn Nakken Ås
30 Katrine Vevle Gjærum Ullensaker
31 Jostein Tellnes Asker
32 Anniken Holtnæs Rælingen
33 Margrethe Prahl Reusch Skedsmo
34 Karl Henrik Laache Nannestad
35 Bente Knagenhjelm Bærum
36 Kjetil Jørgensen-Dahl Skedsmo
37 Simen Eriksen Bærum
38 Anette Axelsen Bærum
39 Bjørn Erik Sørli Gjerdrum
40 Arjo van Genderen Vestby
41 Jim Cato Smestad Sørum
42 Prisca Bruno Massao Enebakk
43 Andreas Rafdal Hurdal
44 Mats Olsen Skedsmo
45 Mette Kaaby Bærum
46 Steinar Aasen Aurskog-Høland
47 Alf Richard Kraggerud Fet
48 Runar Bålsrud Hurdal
49 Inge Solli Nittedal