Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2015
PartiFylke Valgliste for Pensjonistpartiet i Akershus
Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene i Oslo Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Norges kommunistiske parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista /Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Akershus Aust-Agder Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Oppland Oslo Rogaland Sør-Trøndelag Vest-Agder Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Kjell Sandanger Asker
2 Britt-Hege Monsen Vestlie Nannestad
3 Ola Øygard Ski
4 Anne-Lise Hogstad Skedsmo
5 Sigmund Nylund Asker
6 Per Harold Austad Eidsvoll
7 Lise Rønbeck Frogn
8 Hugo Enrique Aurdal Eidsvoll
9 Mildrid Unhjem Johansen Asker
10 Geir Tennes Ski
11 Frank Jøsendal Asker
12 Petter Engebretsen Eidsvoll
13 Else Berit Bergh Skedsmo
14 Tom Lennart Pedersen Frogn
15 Elisabeth Nordli Isaksen Asker
16 Jan-Erik Evensen Ski
17 Leif Wikstad Nannestad
18 Egidija Nilsen Skedsmo
19 Gunnar Bengt Vegsgaard Ski
20 Børre Moe Frogn
21 Finn Lorentz Tybring-Petersen Ullensaker
22 Jørn Erik Aaserud Asker
23 Knut Nilsen Ullensaker