Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2015
PartiFylke Valgliste for Miljøpartiet De Grønne i Akershus
Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene i Oslo Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Norges kommunistiske parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista /Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Øyvind Solum Nesodden
2 Kristin Antun Nannestad
3 Nikki Schei Bærum
4 Ingunn Bohmann Ås
5 Signe Bakke Johannessen Bærum
6 Ernst-Modest Herdieckerhoff Lørenskog
7 Suaad Abdi Farah Vestby
8 Kent Giskeødegård Skedsmo
9 Anne Hilde Røsvik Asker
10 Shabana Rehman Oppegård
11 Jon Fartein Lygre Hoel Ås
12 Mette Sperre Fet
13 Eirik Gram Franck Hurdal
14 Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi Nesodden
15 Andrew McMillion Nes
16 Siri Faafeng Skedsmo
17 Inge Johnsen Asker
18 Eline Stangeland Sørum
19 Ingar Sagedal Bie Bærum
20 Marthe Arnesen Ski
21 Thea Marie Meyer Rognli Ås
22 Lisa Kara Frøyland Lørenskog
23 Hans Petter Sveen Eidsvoll
24 Cecilie Rolseth Asker
25 Knut Aage Berge Rælingen
26 May Lindseth Ullensaker
27 Henrik F. Mathiesen Frogn
28 Anne Karine Halse Nittedal
29 Svein Reid Oppegård
30 Gry Løberg Asker
31 Mohammed Lazreg Oppegård
32 Ida Karina Kann Ski
33 Christian Grorud Bærum
34 Unn Falkeid Enebakk
35 Petter Heyerdahl Ås
36 Kristin Eriksen Nesodden
37 Mads Sander Gjerdrum
38 Christine Bangum Bærum
39 Piet Jensen Vestby
40 Natalia Osorio Vega Rælingen
41 Svein Medhus Bærum
42 Maria Hals Eilertsen Aurskog-Høland
43 Shan Salman Ibrahim Butt Sørum
44 Linda Mari Byström Frogn
45 Espen Olsen Ås
46 Ellinor Festøy Bærum
47 Atle Torvund Nittedal
48 Maja Solveig K. Ratkje Oppegård
49 Tor Åge Bringsværd Vestby