Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2013
PartiFylke Valgliste for Fremskrittspartiet i Oslo
Arbeiderpartiet Demokratene Det Liberale Folkepartiet Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja Folkemakten Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges kommunistiske parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sykehus til Alta Venstre Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Siv Jensen Bydel Nordstrand
2 Christian Tybring-Gjedde Bydel Frogner
3 Mazyar Keshvari Bydel Frogner
4 Peter N. Myhre Bydel Alna
5 Aina Stenersen Bydel Nordstrand
6 Geir Hågen Karlsen Bydel Vestre Aker
7 Christel Gundelach Bydel Stovner
8 Jøran Kallmyr Bydel Østensjø
9 Siri Ulleberg Bydel Østensjø
10 Dag Myhre Bydel Vestre Aker
11 Brage Baklien Bydel St. Hanshaugen
12 Henrik Gjerding Bydel Vestre Aker
13 Ombir Upadhyay Bydel Stovner
14 Karoline Aspli Bydel Bjerke
15 Henrik Sander Bydel Vestre Aker
16 Marianne Nordli Bydel Sagene
17 Tommy Skjervold Bydel Østensjø
18 Beate Holland Bydel Vestre Aker
19 Pål Arne Davidsen Bydel Frogner
20 Tore-Jan Øvsthun Bydel Alna