Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2013
PartiFylke Valgliste for Arbeiderpartiet i Akershus
Arbeiderpartiet Demokratene Det Liberale Folkepartiet Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja Folkemakten Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges kommunistiske parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sykehus til Alta Venstre Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Anniken Huitfeldt Ullensaker
2 Sverre Myrli Skedsmo
3 Marianne Aasen Asker
4 Åsmund Grøver Aukrust Bærum
5 Gunvor Eldegard Ski
6 Are Helseth Bærum
7 Anne Odenmarck Ås
8 Mani Hussaini Ullensaker
9 Elin Maria L'Estrange Ullensaker
10 Halvard Ingebrigtsen Lørenskog
11 Lara Rashid Bærum
12 Erik Berg Olsen Fet
13 Kari Seljelid Bærum
14 Kjell Engebretsen Frogn
15 Solav Abbas Asker
16 Stein Lie Aurskog-Høland
17 Kathrine Raadim Rælingen
18 Sten Magne Berglund Sørum
19 Vilde Lofthus Rooth Skedsmo
20 Jørn Fraurud Eidsvoll
21 Kirsten Natvig Bærum
22 Ivar Horneland Kristensen Asker
23 Nina Sandberg Nesodden