Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2001
PartiFylke Valgliste for Norges kommunistiske parti i Hordaland
Arbeiderpartiet Det Liberale Folkepartiet Det Politiske Parti Fedrelandspartiet Folkeaksjonen mot bompenger Fremskrittspartiet Hedmarkslista Hordalandslista Høyre Kristelig Folkeparti Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Naturlovpartiet Nordlandslista Norges kommunistiske parti Norsk Folkeparti Opplandslista Oslo-lista Pensjonistpartiet Rettferdighetspartiet Rød Valgallianse Samefolkets Parti Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialdemokratene Sosialistisk Venstreparti Sykehuslisten for bevaring av Vestfolds lokalsykehus Sørlandslista Sørlandslista Aust-Agder Troms Lista Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti Venstre Østfoldlista Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold
Nr.NavnStillingBosted
1 Per L. Lindtner Adjunkt Bergen
2 Even S. Underlid Sivilarbeider Bergen
3 Inger Kristin Aas Maskinarbeider Bømlo
4 Per-Arne Eidsvaag Drosjeeier Bergen
5 Odd Slåttelid Ingeniør Odda
6 Runa Evensen Hjemmeværende Bergen
7 Torild Horgen Uføretrygdet Bergen
8 Lars Rune Opdahl Transportarbeider Bergen
9 Ernst Aas Elektromontør Stord
10 Anne Marit Skarsbø Cand.polit. Bergen
11 Arthur Lindbom Pensjonist Os
12 Kyrre Grepp Keramiker Sund
13 Ralf Falkenberg-Arell Trykker Bergen
14 Tor Erik Raa Vaktmesterassistent Bergen
15 Willy Eriksen Pensjonist Bergen
16 Asbjørn Andersen Pensjonist Odda
17 Arne Dagfinn Aas Elektromontør Stord
18 Finn Halland Fabrikkarbeider Odda
19 Alexander Zalewski Sivilarbeider Bergen
20 Tom Johannessen Lagerarbeider Bergen
21 Trygve Horgen Platearbeider Bergen