Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Sametingsvalg - 2013
PartiValgkrets Valgliste for Kristelig Folkeparti i Ávjovári valgkrets
"Kautokeino flyttsamelista" "NSR-SáB felleslister" Árja Det norske Arbeiderparti Fastboendes liste Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Nordkalottfolket Norske Samers Riksforbund Næring og natur Samefolkets parti Samer sørpå Senterpartiet Venstre Åarjel-Saemiej Gielh 15 Ávjovári valgkrets
Nr.NavnStillingBosted
1 Ann Solveig Nystad Kárásjokha / Karasjok
2 Lars Juhani Vasara Guovdageaidnu / Kautokeino
3 Berit Frøydis Svineng Johnsen Kárásjokha / Karasjok
4 Kristian Turi Guovdageaidnu / Kautokeino
5 Inghild Risvik Lakselv
6 Leif Petter Grønmo Kárásjokha / Karasjok
7 Inga Gunhild Andersdatter Buljo Kemi Guovdageaidnu / Kautokeino
8 David Aslaksen Sara Kárásjokha / Karasjok
9 Ravdna Andersdatter Turi Henriksen Guovdageaidnu / Kautokeino
10 Johannes Anders Guttorm Kárásjokha / Karasjok
11 Astrid Walborg Johnskareng Kárásjokha / Karasjok
12 Bernt Isak Mathisen Oskal Guovdageaidnu / Kautokeino
13 Karen Marie Nilsdatter Eira Buljo Guovdageaidnu / Kautokeino
14 Maret Inga Kristine Hætta Guovdageaidnu / Kautokeino
15 Ellen Sara Henriette Kristensen Fjeldstad Guovdageaidnu / Kautokeino
16 Aslak Anders N. Nilsen Siri Guovdageaidnu / Kautokeino