Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Sametingsvalg - 2013
PartiValgkrets Valgliste for Fastboendes liste i Ávjovári valgkrets
"Kautokeino flyttsamelista" "NSR-SáB felleslister" Árja Det norske Arbeiderparti Fastboendes liste Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Nordkalottfolket Norske Samers Riksforbund Næring og natur Samefolkets parti Samer sørpå Senterpartiet Venstre Åarjel-Saemiej Gielh 15 Ávjovári valgkrets
Nr.NavnStillingBosted
1 Isak Mathis O. Hætta Kautokeino
2 Nils Anders Rasmus Karasjok
3 Åshild Joks Andresen Karasjok
4 Svein Ole Sandvik Kautokeino
5 Ellen Anete Hætta Kautokeino
6 Ole Georg Balto Karasjok
7 Inger Lise Singer Kautokeino
8 Jan Idar Somby Karasjok
9 Hans Isak Olsen Kautokeino
10 Kirsten Ellen Andersdtr Siri Kautokeino
11 Ragnhild Muotkajærvi Kautokeino
12 Odd Mathis Nilsen Hætta Kautokeino
13 Sara Anne Marie Tornensis Bongo Kautokeino
14 Elise Olsdatter Hætta Kautokeino
15 Roald Andreas Vuolab Karasjok
16 Isak Thomas Adamsen Triumf Kautokeino