Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Sametingsvalg - 2013
PartiValgkrets Valgliste for Senterpartiet i Ávjovári valgkrets
"Kautokeino flyttsamelista" "NSR-SáB felleslister" Árja Det norske Arbeiderparti Fastboendes liste Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Nordkalottfolket Norske Samers Riksforbund Næring og natur Samefolkets parti Samer sørpå Senterpartiet Venstre Åarjel-Saemiej Gielh 14 Østre valgkrets 15 Ávjovári valgkrets 16 Nordre valgkrets 17 Gáisi valgkrets 18 Vesthavet valgkrets 19 Sørsamisk valgkrets
Nr.NavnStillingBosted
1 Isak Mathis Buljo Guovdageaidnu / Kautokeino
2 Anne Toril Eriksen Balto Kárasjohka / Karasjok
3 Kajsa Kemi Gjerpe Kárasjohka / Karasjok
4 Jon Nikolaisen Porsángu / Porsanger
5 Ann Kristin Klemetsdtr Hætta Máze / Masi
6 Isak Anders Andersen Utsi Kárasjohka / Karasjok
7 Paul Even Paulsen Porsángu / Porsanger
8 Jan Ole Mikkel Buljo Guovdageaidnu / Kautokeino
9 Gunn Anita Skoglund Sara Kárasjohka / Karasjok
10 Nils Rolf Johnsen Kárasjohka / Karasjok
11 Randi Anita Aslaksdatter Skum Eira Guovdageaidnu / Kautokeino
12 Charlotte Iselin Mathisen Kárasjohka / Karasjok
13 Nils Mikael Siri Mieronjávri
14 Inga Johnsdatter Eira Guovdageaidnu / Kautokeino
15 Bjarne Rikardsen Kárasjohka / Karasjok