Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Sametingsvalg - 2013
PartiValgkrets Valgliste for Det norske Arbeiderparti i Ávjovári valgkrets
"Kautokeino flyttsamelista" "NSR-SáB felleslister" Árja Det norske Arbeiderparti Fastboendes liste Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Nordkalottfolket Norske Samers Riksforbund Næring og natur Samefolkets parti Samer sørpå Senterpartiet Venstre Åarjel-Saemiej Gielh 14 Østre valgkrets 15 Ávjovári valgkrets 16 Nordre valgkrets 17 Gáisi valgkrets 18 Vesthavet valgkrets 19 Sørsamisk valgkrets 20 Sør-Norge valgkrets
Nr.NavnStillingBosted
1 Marit Kirsten Anti Gaup Karasjok
2 Johan Vasara Kautokeino
3 Kåre Ivar Olli Porsanger
4 Stine Marie Høgden Karasjok
5 Roy Myrheim Porsanger
6 Frøydis Andersen Lindseth Karasjok
7 Bjørn Arvid Hætta Kautokeino
8 Ellen Inga M. Sara Kautokeino
9 Olav Osvald Sara Nikkinen Karasjok
10 Anne Berit Andersdatter Gaup Skum Masi
11 Issat Ande Jovnna Eira Karasjok
12 Klemet Amund Eira Karasjok
13 Torkjell Johnsen Porsanger
14 Inga Berit Sara Andersdtr Sara Kautokeino
15 Arne Hjalmar Strømeng Karasjok
16 Lill-Tove Ottesen Porsanger