Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Sametingsvalg - 2009
PartiValgkrets Valgliste for Samelista i Sør-Norge i Sør-Norge valgkrets
"Kautokeino flyttsamelista" "NSR-SáB felleslister" Árja Det norske Arbeiderparti Felleslista Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Nordkalottfolket Norske Samers Riksforbund Ofelaš Samefolkets parti Samelista i Sør-Norge Samenes Folkeforbund samepolitiske enhet Senterpartiet Sjaddo Sosialistisk Venstreparti Venstre Åarjel-Saemiej Gielh 7 Sør-Norge valgkrets
Nr.NavnStillingBosted
1 Marie Therese Nordsletta Aslaksen Oahpaheaddji / lærer
2 Johan Mikkel Sara Sámediggeáirras / Sametingsrepresentant
3 Aina Dahl Anestesiijabuohccidivššár / anestesisykepleier
4 Monica Balto Áššemeannudeaddji / saksbehandler
5 Mathis Nils Eira Snihkkár / snekker
6 Steinar Guttorm Slettebø
7 Per Willy Gottormsen Penšunista / pensjonist
8 Susanne Hætta Penšunista / pensjonist
9 Lemet Ailu Holmestrand Ekonomiijakonsuleanta / økonomikonsulent