Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Sametingsvalg - 2005
PartiValgkrets Valgliste for Samer bosatt i Sør-Norge i Sør-Norge
"Karasjok flyttsamelista" "Kautokeino flyttsamelista" "NSR-SáB felleslister" "Sørlista" Det norske Arbeiderparti Finnmarkslista Fremskrittspartiet Høyre Kautokeino Fastboendes liste Midtre Nordland Tverrpolitiske Liste Norske Samers Riksforbund Samefolkets parti Samenes Folkeallianse Samer bosatt i Sør-Norge Samisk Rød Valgallianse Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre 13 Sør-Norge
Nr.NavnStillingBosted
1 Johan Mikkel Sara Oslo
2 Risten Guttorm Batnfjordsøra
3 Aina Dahl Tønsberg
4 Agnar Charles Olsen Oslo
5 Emmy Nyheim Oslo
6 Nils Mikkelsen Gaup Oslo
7 Anne Britt Bongo Takle Gudvik
8 Frank Balto Oslo
9 Aud Varsi Oslo
10 Jens Bakkejord Oslo
11 Stine Penta Oslo
12 Per Willy Guttormsen Flisa
13 Øifryd Sandra Gaup Oslo
15 Kristin Stormo Oslo