Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Sametingsvalg - 2013
PartiValgkrets Valgliste for "Kautokeino flyttsamelista" i Ávjovári valgkrets
"Kautokeino flyttsamelista" "NSR-SáB felleslister" Árja Det norske Arbeiderparti Fastboendes liste Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Nordkalottfolket Norske Samers Riksforbund Næring og natur Samefolkets parti Samer sørpå Senterpartiet Venstre Åarjel-Saemiej Gielh 15 Ávjovári valgkrets
Nr.NavnStillingBosted
1 Per Andersen Bæhr Guovdageaidnu / Kautokeino
2 Berit Marie Persdtr Eira Guovdageaidnu / Kautokeino
3 Anders Somby Kárásjokha / Karasjok
4 Anne Louise Næss Gaup Kárásjokha / Karasjok
5 Hans Ole Nilsen Eira Guovdageaidnu / Kautokeino
6 Jon Magne Anti Kárásjokha / Karasjok
7 Marit Risten Andersdatter Sara Guovdageaidnu / Kautokeino
8 Johan Aslak Eira Kárásjokha / Karasjok
9 Isak Mathis Triumf Guovdageaidnu / Kautokeino
10 Johan Aslak Andersen Siri Guovdageaidnu / Kautokeino
11 Karen Jonsdatter Utsi Sara Kárásjokha / Karasjok
12 Marit Anne Jonsdatter Bongo Guovdageaidnu / Kautokeino
13 Johan Aslak Nilsen Logje Guovdageaidnu / Kautokeino
14 Karen Meret Mikkelsdatter Sara Guovdageaidnu / Kautokeino
15 Ellen Sara Nilsdatter Eira Buljo Guovdageaidnu / Kautokeino
16 Kjell Magne Eira Kárásjokha / Karasjok