Nasjonal Samling

Partibakgrunn
StiftaNedlagdValdeltakingStortingsrepresentasjon
1933 1945 1933 - 1936 Aldri

Historie

Nasjonal Samling vart stifta før valet i 1933 av Vidkun Quisling. Partiet førte ei nasjonalistisk linje med sterke innslag av anti-bolsjevisme og fascisme. NS stilte til val i 1933 og 1936, men vann aldri nok stemmer til å bli representert på Stortinget. I 1940 forsøkte Quisling å gjere statskupp, og den 9. april proklamerte han ei regjering satt saman av NS-medlemmar. Forsøket blei ikkje noko suksess, og “NS-regjeringa” varte berre i tre dagar før den vart fasa ut av tyskarane. Quisling kom tilbake i posisjon i 1942, då han blei utnemnd til ministerpresident i “den andre NS-regjeringa”, som styrte Noreg på tyskarane sin nåde.

Ved fredsoppgjøret i 1945, blei Vidkun Quisling dømt til døden for landssviket sitt, og avretta ved Akershus festning. Partiet Nasjonal Samling forsvann frå det norske partilandskapet saman med sin leiar.

Sentrale organisatoriske hendingar
ÅrHending
1933 Nasjonal Samling stifta.
1945 Nasjonal Samling lagt ned.