Det Liberale Parti

Partibakgrunn
StiftaNedlagdValdeltakingStortingsrepresentasjon
1903 1909 1903 - 1906 Minst ein periode

Historie

I 1903 braut ein del medlemmar av Venstre ut av partiet og samla seg som Det Liberale Parti. Partiet var utan eigen organisasjon på landsplan, men stod særleg sterkt i Bergen (der Christian Michelsen var eit aktivt medlem) og i Trondheim. Ved valet i 1903 var partiet ein del av Samlingspartiet, og vann gjennom dette representantar på Stortinget. Som ein del av Samlingspartiet, forsvann Det Liberale Parti frå norsk politikk etter unionsoppløysinga i 1905, då Samlingspartiet vart lagt ned.

Sentrale organisatoriske hendingar
ÅrHending
1903 Det Liberale parti vart stifta av ei utbrytargruppe frå Venstre.