Anders Bjarne Moe

Denne siden viser opplysninger om Anders Bjarne Moe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Bjarne Moe
NSD id-nummer: 9866
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1981 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef
1981 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef
1981 Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v. Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Statfjordgasstransportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef
1982 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1982 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef
1982 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Byråsjef
1982 Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v. Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1983 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1983 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef
1983 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef
1983 Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v. Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Byråsjef
1984 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Underdirektør
1984 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Underdirektør
1984 Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v. Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør
1985 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Underdirektør
1985 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Underdirektør
1986 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1987 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt
1987 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt
1987 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt
1988 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1988 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1988 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1988 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1989 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1989 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1989 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1989 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1989 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1990 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1990 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1990 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1990 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1990 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef