Odd Kappfjell

Denne siden viser opplysninger om Odd Kappfjell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Kappfjell
NSD id-nummer: 9293
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1981 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1825 Lennsmannsbetjent
1982 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1825 Lensmannsbetjent
1983 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1825 Lensmannsbetjent
1984 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1825 Lensmannsbetjent
1985 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1825 Lensmannsbetjent
1986 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1825 Lensmannsbetjent
1987 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1825 Lensmann
1988 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1825 Lensmann
1989 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1825 Lensmann
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1825 Lensmann
1994 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1825 Lensmann
1995 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1825 Lensmann
1996 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1825 Lensmann
1997 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1825 Lensmann