Alv Jakob Fostervoll

Denne siden viser opplysninger om Alv Jakob Fostervoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alv Jakob Fostervoll
NSD id-nummer: 8389
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1502 Fylkesmann
1981 Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1981 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1502 Fylkesmann
1982 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann
1982 Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1982 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1983 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann
1983 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1984 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann
1984 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1985 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann
1985 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1986 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann
1986 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1987 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann
1987 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1988 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann
1988 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1988 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1989 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesmann
1989 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1989 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1990 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1990 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1991 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1991 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1992 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1993 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1994 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1995 Redningshelikopterutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1502 Fylkesmann
1995 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1996 Redningshelikopterutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1502 Fylkesmann
1996 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann
1997 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1502 Fylkesmann