Ingri Liden Lande

Denne siden viser opplysninger om Ingri Liden Lande fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingri Liden Lande
NSD id-nummer: 821
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Styret for Nedre Gausen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 722 Sosiallærer
1980 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 722 Sosiallærer
1981 Styret for Nedre Gausen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 722 Sosiallærer
1981 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 722 Sosiallærer
1982 Styret for Nedre Gausen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 722 Sosiallærer
1982 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem 722 Sosiallærer
1983 Styret for Nedre Gausen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 722 Sosiallærer
1983 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Sosiallærer
1984 Styret for Nedre Gausen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 722 Sosiallærer
1984 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Sosiallærer
1985 Styret for Nedre Gausen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 722 Sosiallærer
1985 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 722 Sosiallærer
1986 Styret for Nedre Gausen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 722 Sosiallærer
1986 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 722 Sosiallærer
1987 Styret for Nedre Gausen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 722 Sosiallærer
1987 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Sosiallærer
1988 Styret for Nedre Gausen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 722 Sosiallærer
1988 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Sosiallærer
1989 Styret for Nedre Gausen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 722 Sosiallærer
1989 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Sosiallærer
1990 Styret for Nedre Gausen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 722 Pensjonist
1990 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Pensjonist
1991 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Pensjonist
1992 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Pensjonist
1993 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Pensjonist