Trygg Willy Buer

Denne siden viser opplysninger om Trygg Willy Buer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygg Willy Buer
NSD id-nummer: 7585
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Opplæringsleder
1981 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Opplæringsleder
1981 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Opplæringsleder
1982 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Opplæringsleder
1982 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Opplæringsleder
1983 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Opplæringsleder
1983 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Opplæringsleder
1984 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Opplæringsleder
1984 Utvalg for teknikeryrker, tekniske fag og mellomlederutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 233 Opplæringsleder
1984 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Opplæringsleder
1985 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Opplæringsleder
1985 Utvalg for teknikeryrker, tekniske fag og mellomlederutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 233 Opplæringsleder
1985 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Opplæringsleder
1986 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Opplæringsleder
1986 Utvalg for teknikeryrker, tekniske fag og mellomlederutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 233 Opplæringsleder
1987 Utvalg for teknikeryrker, tekniske fag og mellomlederutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 233 Opplæringsleder
1988 Utvalg for teknikeryrker, tekniske fag og mellomlederutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 233 Opplæringsleder
1989 Utvalg for teknikeryrker, tekniske fag og mellomlederutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 233 Opplæringsleder